Aanmelden

Hoe komt u in aanmerking voor een woning in Mariënhage?

Wanneer u als bewoner van Mariënhage in aanmerking wilt komen dan kunt u bij de administratie een inschrijfformulier aanvragen. Ook kunt u het formulier hier downloaden.

Als uw inschrijving is geaccepteerd wordt u op de wachtlijst geplaatst. Met voorkeur (begane grond, eerste, tweede of derde etage) wordt bij het aanbieden van de woning zoveel mogelijk rekening gehouden.

Daar het aantal mutaties doorgaans gering is wordt aangeraden, vroegtijdig in te schrijven. Mocht u een woning aangeboden krijgen maar u aanvaardt die op dat moment niet, dan wordt u naar de laatste plaats van de wachtlijst verwezen.

Mocht u na het lezen van dit alles nog vragen hebben dan kunt u die altijd stellen bij onze administrateur

Stephanie Hoogerdijk 070-3176468