Huurdersvereniging - Stichting Mariënhage

Huurdersvereniging

Om reden dat het bestuur van de huurdersvereniging geen kanditaten kon vinden voor het vervullen van bestuursfuncties is door hen besloten de Vereniging in november 2021 op te heffen.