Mededelingen - Stichting Mariënhage

Mededelingen

  • Momenteel zijn er geen woningen te huur. Voor gegadigden hebben wij een wachtlijst. Nummer 1 op de wachtlijst zal als eerste een woning aangeboden krijgen. Diegenen die ook op de wachtlijst geplaatst willen worden kunnen daarover kontakt opnemen met onze administratie.
  • bewonersconsulente: zie de mededeling onder die button.
  • Coronamaatregelen: zoals bekend zijn er daarvoor voorschriften/aanbevelingen van kracht. Wij verzoeken u met klem deze regelingen op te volgen. Dit voor uw eigen gezondheid en de gezondheid van anderen.
  • Zoals al aan de bewoners is meegedeeld zullen er de komende tijd een aantal voorzieningen plaatsvinden. Zo zal de liftinstallatie geheel vernieuwd worden. Op het dak van de flat zullen zonnepanelen worden aangebracht. Op het dak van het gedeelte van de flat aan de J.S. Bachlaan zal een nieuwe administratieruimte worden gebouwd. De huidige administratieruimte kan dan worden gebruikt door de huismeester en ook voor activiteiten van de bewoners. Over het verloop van de werkzaamheden zullen de bewoners steeds op de hoogte worden gehouden.
  • Planning laatste fase:
  • (dit is als nieuwsbrief bij de bewoners bezorgd)
    Hier weer een vervolg op eerder gezonden informatie. Zoals u gemerkt heeft zijn de werkzaamheden m.b.t. de liftrenovatie afgerond en naar onze mening mag het resultaat er zijn. Hopelijk vindt u dat ook.  De dakrenovatie is inmiddels bijna klaar. Alleen de rookgasafvoeren en de kappen van de ventilatie moeten nog worden vervangen. Voor de rookgasafvoer moet de loodgieter bij u binnen zijn om de cv ketel aan te sluiten op de nieuwe afvoerleidingen. De loodgieter start met de werkzaamheden op 16 mei, het is dezelfde loodgieter die uw cv ketel onderhoudt. Die maakt met u de afspraak wanneer uw woning aan de beurt is.  Wanneer dat klaar is worden de zonnepanelen aangebracht. Dat zal in de tweede helft van juni worden uitgevoerd. Hier zult u niet veel van merken dan dat op een bepaalde dag het materiaal op het dak wordt gehesen. We laten u nog weten wanneer dat wordt gedaan. 
    Mogelijk dat u dan uw auto weer even moet verplaatsen. In totaal worden er 44 zonnepanelen aangebracht. Hiermee zal de energierekening voor het algemeen gebruik, zoals voor de lift en de verlichting, lager worden en dus ook de servicekosten.  In de week van 23 mei start de aannemer met voorbereidende werkzaamheden voor de dakopbouw, m.n. de bouw van een steiger aan de voorkant en aan de achterkant van het gebouw. Deze steigers worden alleen geplaatst bij het deel waar de dakopbouw komt en zullen ongeveer 4 weken blijven staan. In de week van 30 mei wordt de dakopbouw geplaatst. Dat zal ook mogelijk overlast op het parkeerterrein veroorzaken. De plaatsing van de prefab dakopbouw zal worden gedaan vanaf het grasveld aan de voorkant. Deze werkzaamheden worden in een week uitgevoerd en kunnen wat geluidsoverlast geven. Daarna wordt de opbouw verder afgewerkt waarvan u weinig overlast van zult ondervinden. Met de aannemer is ook afgesproken dat er geen bouwmateriaal via de lift wordt aangevoerd.  Zodra wij weer meer informatie hebben wordt u nader ingelicht. 

 

 

Graag willen wij hiermee verwijzen naar de button inz. Stichting Vrienden van Marienhage.